EXhibition Project

ced8d823-b1a6-484a-ae8b-ab06977eeaca.JPG

2018 Frankfurt Ambiente Fair

8588099c-06fb-4837-94e3-edf59ebc70ef.JPG

2019 Frankfurt Ambiente Fair

IMG_3654.JPG

2020 Frankfurt Ambiente Fair

booth image-1.jpg

2019 Book Fair MTR Safety Experience Zone

IMG_0361.jpg

2021 Book fair - LKK

DSC_0296.jpg

2022 Book fair - LKK

IMG_2949.jpg

2022 Book fair - Tam Jei

IMG_2967.jpg

2022 Book fair - MTR

IMG_0528.jpg

2021 Ha! design on board shop